Wdrożenie i uruchomienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w Podmiocie Leczniczym – Centrum Terapeutyczne dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tęcza”

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, iż prowadzony przez Stowarzyszenie „Tęcza” w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Podmiot Leczniczy – Centrum Terapeutyczne dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tęcza”, udzielający nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej w rodzaju – Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w Ośrodku/Oddziale Dziennym, posiada wdrożone i uruchomione rozwiązania KS-EDM Suite, umożliwiające udostępnianie i wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Tym samym placówka spełnia wymagania techniczne stawiane świadczeniodawcom przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach zasad i najlepszych praktyk udostępniania i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

 

Skip to content