1%

Wystarczy w odpowiednie pole wpisać nasz KRS 0000098680 lub skorzystać z bezpłatnej aplikacji do rozliczania PIT za 2018 r. Program nie wymaga instalacji, jest bezpieczny i posiada automatyczną weryfikację wprowadzonych danych.

 

Korzystając z programu przekażecie Państwo 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia „Tęcza”, za który serdecznie DZIĘKUJEMY!

1% za 2017 rok


W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2017.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić 34 796,81 zł.

Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń specjalistów prowadzących diagnozę, terapię i rehabilitację oraz inne koszty statutowe organizacji.

Po zakończeniu roku zostanie udostępnione zestawienie dokumentów dotyczących wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1%.

1% za 2016 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2016.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić 42 284,88 zł.

Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń specjalistów prowadzących diagnozę, terapię i rehabilitację oraz inne koszty statutowe organizacji.

Po zakończeniu roku zostanie udostępnione zestawienie dokumentów dotyczących wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1%.

1% za 2015 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2015.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić 54 231,63 zł.

Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń specjalistów prowadzących diagnozę, terapię i rehabilitację oraz inne koszty statutowe organizacji.

Po zakończeniu roku zostanie udostępnione zestawienie dokumentów dotyczących wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1%.

1% za 2014 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2014.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić 58 148,90 zł.

Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń specjalistów prowadzących diagnozę, terapię i rehabilitację dzieci oraz inne koszty statutowe organizacji.

1% za 2013 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2013.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić 66 156,87 zł.

Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem kadry specjalistycznej prowadzącej rehabilitację i terapię z dziećmi oraz inne koszty statutowe organizacji.

1% za 2012 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2012.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić 66 154,80 zł.

Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem kadry specjalistycznej prowadzącej rehabilitację i terapię z dziećmi oraz inne koszty statutowe organizacji.

1% za rok 2011 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2011.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić  73 289,42 zł.

Pozyskana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem kadry specjalistycznej prowadzącej rehabilitację i terapię z dziećmi, inne koszty statutowe organizacji a także wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania nowej siedziby Stowarzyszenia.

1% za rok 2010 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2010.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić 71 858,40 zł.

Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem kadry specjalistycznej prowadzącej rehabilitację i terapię z dziećmi.

1% za rok 2009 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2009.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić 74311, 46 zł.

Pozyskana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia specjalistów oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizowane programy terapeutyczno – rehabilitacyjne.
Ten rok jest dla nas trudny, ale dzięki m.in. Państwa wpłatom możliwe jest dalsze prowadzenie działalności.
Czujemy się wyróżnieni, ze to właśnie nam postanowili Państwo pomóc!

1% za rok 2008 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2008.

W 2009 roku prowadziliśmy wiele działań informacyjnych, dotyczących możliwości przekazania 1% naszej organizacji. Wysokość funduszy, zgromadzonych dzięki Państwa pomocy jest już znana!

W tym roku udało nam się zgromadzić 126 824,01 zł.
To kwota dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym! Tym bardziej cieszy nas, że zaufaliście Państwo właśnie nam i coraz więcej osób dostrzega potrzebę niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Pozyskana kwota została przeznaczona na budowę ogródka terapeutycznego dla dzieci, szkolenia specjalistów oraz na prowadzenie rehabilitacji i terapii w Specjalistycznym Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że dzięki zgromadzonym funduszom będziemy mogli pomóc jak największemu gronu naszych podopiecznych.
Dlatego też czujemy się zaszczyceni, że nasze działania zostały przez Państwa dostrzeżone.

Serdecznie Państwu dziękujemy!

1% za rok 2007 rok

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie pragnie serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom za dokonane wpłaty w wysokości 1% należnego podatku.Dzięki Państwa inicjatywie udało nam się zgromadzić 55 805,40 zł.
Państwa wsparcie w znaczący sposób przyczynia się do efektywniejszego wspomagania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Sfinansowanie terapii i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego to najważniejszy cel statutowy, realizowany przez naszą organizację.Pozyskane środki w ramach 1% za 2007 rok zostały przeznaczone na uruchomienie rehabilitacji Metodą Kombinezonów Kosmicznych Dunag 01 oraz na szkolenie specjalistów prowadzących wymienioną rehabilitację.