Placówki

Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęcza”

Niepubliczne Specjalne Przedszkole  „Tęcza”

Aktualny Statut Przedszkola

NFZ PLACÓWKA LECZNICZA

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Podmiot Leczniczy udziela nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej w rodzaju: Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku rozwojowego w Ośrodku/Oddziale Dziennym.

SKIEROWANIE

czytaj dalej

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza”

Aktualny Statut Poradni