Dni ustawowo wolne oraz dni wolne ustalone przez Dyrektora Poradni w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie nr  1/09/2021 r. Dyrektora Niepublicznej, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza” w Szczecinie z dnia 01 września 2021 r.

w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2021 – 2022 dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wyznaczonych przez dyrektora poradni

Skip to content