Lista kontaktów do poszczególnych koordynatorów działań realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”

Szanowni Państwo,
przypominamy, iż pomimo czasowego zamknięcia placówki możecie się z nami kontaktować telefonicznie lub mailowo zgodnie z poniższą listą:

  1. Rejestracja do Dziennego Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, w ramach świadczenia opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych przekazanych przez NFZ – tel. 500 009 637, mail: rejestracja@tecza.org.pl
  2. Kierownik Dziennego Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego – tel. 500 009 865, mail: k.rogacewicz@tecza.org.pl
  3. Zastępca dyrektora Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza” realizującej program „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka” – tel. 604 296 004, mail: g.krupa@tecza.org.pl
  4. Zastępca dyrektora Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” – tel. 515 874 225, mail: e.gabrysiak@tecza.org.pl
  5. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – tel. 723 292 991, mail: sds@tecza.org.pl
  6. Koordynator projektu „Od rehabilitacji do aktywizacji” współfinansowanego ze środków PFRON oraz projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, finansowanego ze środków Gminy Miasta Szczecin – tel. 798 596 154, mail: anna.momot@tecza.org.pl
  7. Koordynator projektu „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin”, współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Szczecin oraz sprawy członkowskie Stowarzyszenia – tel. 798 708 118, mail: m.nagorski@tecza.org.pl
Skip to content