CENTRUM TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „TĘCZA” (UMOWA Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA)

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Informujemy, iż do prowadzonego ośrodka rehabilitacji obowiązuje skierowanie wyłącznie w formie elektronicznej (e-skierowanie). Aby zostało ono prawidłowo zarejestrowane przez naszą placówkę, na e-skierowaniu musi znaleźć się informacja, iż lekarz kieruje pacjenta do: ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI (KOD 2301). 

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Podmiot Leczniczy udziela nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej w rodzaju: Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w Ośrodku/Oddziale Dziennym.

Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku rozwojowego w Ośrodku Dziennym, czyli wsparcie już na starcie!

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w naszym wydaniu to kompleksowa, wielospecjalistyczna, rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, lub rozwijających się wg nieprawidłowych wzorców, prowadzona przez specjalistów z ogromną wiedzą, doświadczeniem i empatią. Rehabilitacja kierowana jest przede wszystkim do dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Podczas przyjęcia dziecka do ośrodka, lekarz rehabilitacji medycznej/lekarz nerurolog dziecięcy dokonuje oceny rozwojowej dziecka. Na podstawie oceny, lekarz określa cele terapii i zleca odpowiednie procedury lecznicze odkreślając również ich częstotliwość. Kolejnym etapem jest ocena rozwoju psychicznego dziecka wykonywana przez psychologa, jak również dziecko poddawane jest ocenie logopedycznej. Następnie dziecko rozpoczyna rehabilitację opartą na zaleceniach wypracowanych przez zespół specjalistów. W zależności od stanu dziecka, celu terapii i wieku dziecka pacjenci korzystają z zajęć indywidualnych lub grupowych m.in. z:

 • fizjoterapeutą (NDT Bobath, Vojta, PNF);
 • psychologiem;
 • logopedą (w tym neurologopedą);
 • terapeutą Integracji Sensorycznej;
 • lub z innymi specjalistami.

Proces rehabilitacji pacjentów jest stale monitorowany, a plan usprawniania jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych potrzeb.

Do ośrodka rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego kierują lekarze oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej;
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 • rehabilitacyjnej;
 • neurologicznej;
 • reumatologicznej;
 • chirurgii dziecięcej;
 • endokrynologii dziecięcej;
 • diabetologii dziecięcej;
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Przewidziany maksymalny czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi wynosi 120 osobodni w roku kalendarzowym. W razie potrzeby dalszego leczenia, jest kontynuowane za zgodą dyrektora wojewódzkiej jednostki NFZ.

Skip to content