Numer rachunku bankowego do wpłat z tytułu składek członkowskich w Stowarzyszeniu

Szanowni Państwo,

z uwagi na czasowe zamknięcie siedziby Stowarzyszenia, wpłat z tytułu składki członkowskiej można dokonywać jedynie dokonując przelewu na rachunek bankowy.

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz miesiąc za jaki dokonywana jest wpłata składki.

Numer konta bankowego: 85 1240 3813 1111 0000 4396 2817 BANK PEKAO S.A.

Dziękujemy !

Skip to content