Od listopada 2020 r. realizacja terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) z wykorzystaniem aparatu EEG Biofeedback

 

Od listopada 2020 r. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza” w ramach realizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR), rozpocznie dzięki zakupionemu sprzętowi prowadzenie terapii z wykorzystaniem aparatu EEG Biofeedback.

 

 

Trening/terapia EEG Biofeedback pozwala na doskonalenie funkcji poznawczych mózgu i poprawę jego pracy, a tym samym lepsze funkcjonowanie całego organizmu. Jest metodą stosowaną w terapii dzieci z problemami szkolnymi, nadpobudliwych, u osób po urazach mózgu, w terapii niektórych schorzeń psychicznych, a także w celu poprawienia koncentracji lub jako trening relaksacyjny dla osób zdrowych.

Trening EEG Biofeedback odbywa się z wykorzystaniem dwóch osobnych monitorów. Jeden monitor (dla pacjenta) przedstawia obraz z planszą stymulacyjną w formie gry komputerowej. Monitor terapeuty zawiera informację dotyczące rozkładu fal mózgowych pacjenta. Jednoczesny podgląd ekranu pacjenta na ekranie trenera znacznie pomaga w bieżącej analizie procesu terapeutycznego, w śledzeniu zmieniających się parametrów gry i w udzielaniu na bieżąco wskazówek motywujących pracę pacjenta.

Oprogramowanie ma zaawansowane możliwości dostosowania treningu do indywidualnych potrzeb danego pacjenta, takie jak dobór plansz stymulacyjnych, regulacja opóźnienia i poziomów stymulacji, wybór optymalnego protokołu treningu (także tworzenie własnych protokołów). Wyniki terapii przedstawiane są w postaci przejrzystych tabel, a nowatorska metoda porównywania poszczególnych sesji i rund (krzywa uczenia) pozwala śledzić skuteczność i postępy w terapii.

 

 

 

Skip to content