OFERTA PRACY !!! TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” poszukuje pracownika na stanowisko terapeuty zajęciowego/ terapeuty do Środowiskowego Domu Samopomocy, który liczy 21 uczestników w wieku od 25 do 40 r. ż.

Wymagane wykształcenie i doświadczenie:
1) Wykształcenie policealne na kierunku „terapia zajęciowa” bądź „asystent osoby niepełnosprawnej” lub studia wyższe na kierunkach: psychologia,pedagogika ( w tym pedagogika specjalna), pracownik socjalny.
2) udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi minimum 3 miesiące.

Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin ( praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 16:00. godzin).

Aplikacje prosimy kierować na adres mailowy rekrutacja@tecza.org.pl w terminie do 30.04.2019 r.

Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli ( oferty bez poniższej klauzuli pozostaną bez rozpatrzenia ):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (70-392), Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a;
2) Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres poczty elektronicznej Administratora ( podany w ogłoszeniu) ;
4) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.

Skip to content