Pakiet rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż osoby w wieku 16-18 lat, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, jak również osoby w wieku 18-25 lat, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i posiadające dodatkowo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą skorzystać w naszym ośrodku ze świadczeń zdrowotnych sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie:

– rehabilitacji leczniczej (ćwiczenia, masaże, zabiegi kinezyterapeutyczne);

– innych form wsparcia uzależnionych od potrzeb pacjenta (terapie logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, terapie zajęciowe);

Gwarantujemy stały dostęp do lekarza rehabilitacji, ortopedy i neurologa.

Aby skorzystać z powyższego zakresu wystarczy skierowanie od lekarza POZ. Świadczenia nie mają charakteru kolejkowego oraz limitowanego w roku kalendarzowym.

Więcej informacji udziela rejestracja oraz administracja Stowarzyszenia.

Skip to content