Nowy Projekt !!! „Wspólna zabawa to też ważna sprawa”

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Wspólna zabawa to też ważna sprawa”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” kontynuując swoją misję, jaką jest prowadzenie terapii i rehabilitacji dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych osób niepełnosprawnych, jak również organizowanie różnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym, także w 2022 r. realizować będzie zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Miasta Szczecin oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Skip to content