Przekazanie darowizny dla Stowarzyszenia „Tęcza”

Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „NIUNIA”, działająca w latach 1997 – 2019 pod przewodnictwem prezesa Grzegorza Grajewskiego, przekazała w formie darowizny swój majątek na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”.

Bardzo serdecznie dziękujemy !

Przekazane środki zostaną przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń specjalistów prowadzących diagnozę, terapię i rehabilitację oraz inne koszty statutowe organizacji.

Skip to content