Telefoniczna Informacja Pacjenta

Uprzejmie informujemy, że od 13 listopada 2018 r. we wszystkich Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ruszyła infolinia – Telefoniczna Informacja Pacjenta. Telefon 800 190 590 jest wspólnym numerem dla NFZ i Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

TIP obsługiwany jest przez kilkudziesięciu konsultantów jednocześnie, w tym pracowników oddziałów Funduszu, a także Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nowy numer telefonu zastępuje kilkanaście numerów, które dotychczas funkcjonowały w oddziałach NFZ.

Telefoniczna Informacja Pacjenta stanowi szybką, kompleksową i przejrzystą informację na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Telefon 800 190 590 czynny jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Pod numerem TIP można się dowiedzieć m. in. jak uzyskać EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie jest najbliższy szpital, jak zgłosić naruszenie praw pacjenta, czy jak skorzystać z leczenia uzdrowiskowego. By zagwarantować wysoką jakość usług, rozmowy są nagrywane.

Skip to content