Urząd Miasta Szczecin

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ORGANIZOWANIE i ROZWIJANIE RÓŻNORODNYCH FORM WSPARCIA ORAZ DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE AKTYWIZUJĄCYM I INTEGRACYJNYM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKU TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WCZESNA REHABILITACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN

Skip to content