Województwo Zachodniopomorskie

POŻYTECZNIE I INTEGRACYJNIE – zadanie publiczne jest finansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego