Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez rozwój usług wsparcia informacyjnego i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym

Projekt współfinansowany ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
termin realizacji zadania: 1.05.2015 – 31.12.2015 r.

Planowana liczba beneficjentów:
25 osób niepełnosprawnych;
15 rodziców, opiekunów prawnych.

Działania zaplanowane w projekcie skierowane zostaną do osób niepełnosprawnych oraz do ich rodzin. W ramach działań projektowych prowadzone jest wsparcie w formie:

  • usprawniania funkcjonalnego z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej (SI);
  • specjalistycznej pomocy logopedycznej (zajęcia logopedyczne);
  • indywidualnych porad prawnych przez radcę prawnego w trybie bezpośredniego spotkania.

TWORZENIE SYSTEMU OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN POPRZEZ ROZWÓJ USŁUG WSPARCIA INFORMACYJNEGO I RÓŻNYCH FORM WSPARCIA DZIENNEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

Skip to content