Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

 

Tworzenie systemu wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Projekt współfinansowany ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, termin realizacji zadania: 1.06.2016 – 31.12.2016 r.

Planowana liczba beneficjentów:
– 93 osoby niepełnosprawne;
– 67 rodziców/opiekunów prawnych – Beneficjentów Projektu.

Działania zaplanowane w projekcie skierowane zostaną do osób niepełnosprawnych oraz dla ich rodzin. W ramach działań projektowych prowadzone jest wsparcie w formie:
– usprawniania funkcjonalnego z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej (SI);
– indywidualnych porad prawnych przez radcę prawnego w trybie bezpośredniego spotkania;
– treningi umiejętności społecznych (4 soboty terapeutyczne) z zakresu:
a) zajęć arteterapeutycznych (zajęcia muzyczne, teatralne, taneczne);
b) zabaw ruchowych (rozwijające sprawność układu motorycznego);
c) zajęć rozwijających myślenie, pamięć, koordynację psychoruchową, sprawność posługiwania się mową czynną.

TWORZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN

 

 

Skip to content