ANULOWANE – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Od aktywizacji do samorealizacji”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Od aktywizacji do samorealizacji” realizowanego w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Anną Momot pod numerem tel. (91) 307 06 46 lub 798 596 154.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o bezstronności i niezależności

AKTUALIZACJA Z DNIA 08.02.2024 r. : Ze względu na niedoprecyzowanie i niejednoznaczność niektórych zapisów zapytania ofertowego, zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 05.02.2024 r. zastaje anulowane. Jednocześnie informujemy, że w dniu 09.02.2024 zostanie rozpisane nowe zapytanie ofertowe

Skip to content