Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Od rehabilitacji do aktywizacji”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Od rehabilitacji do aktywizacji” realizowanego w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Anną Momot pod numerem tel. (91) 307 06 46 lub 500 009 865.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Skip to content