Zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza” od 24.10.2020 r. do odwołania

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2020 r., w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Tęcza” w Szczecinie

ZAWIESZA DZIAŁALNOŚĆ W TERMINIE OD 24.10.2020 r. DO ODWOŁANIA.

INFORMUJEMY JEDNOCZENIE, IŻ WSZYSTKIE POZOSTAŁE PLACÓWKI FUNKCJONUJĄCE W RAMACH STOWARZYSZENIA (PRZEDSZKOLE SPECJALNE, PORADNIA – WWR, ODDZIAŁ DZIENNY – NFZ) DZIAŁAJĄ NADAL BEZ ŻADNYCH ZMIAN, A PROJEKTY TERAPEUTYCZNE I REHABILITACYJNE REALIZOWANE ZGODNIE Z PLANEM !!!

W celu podtrzymania osiągniętych już efektów terapii i rehabilitacji oraz ich utrwalenia, terapeuci i fizjoterapeuci oddelegowani do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tęcza”, przygotowywać będą na bieżąco zestawy materiałów, ćwiczeń i zagadnień, które rodzice/opiekunowie będą mogli wykorzystać podczas samodzielnej nauki, terapii i rehabilitacji z beneficjentami zadania w warunkach domowych.

Wszyscy uczestnicy ŚDS oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zostali poinformowani o możliwości i sposobie dostępu do opracowanych materiałów (skrzynka mailowa). Dodatkowo, w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00, pracownicy ŚDS pełnić będą dyżury, w trakcie których Uczestnikom zostanie zapewniona możliwości zdalnego kontaktu z tymi pracownikami (telefonicznego, video, mailowego), celem omówienia pracy wykonanej dotychczas w domu, wyjaśnienia zagadnień sprawiających trudności oraz zaplanowania pracy na kolejne dni tygodnia.
Dodatkowo celem zapewnienia odpowiedniego wsparcia psychologicznego dla uczestników ŚDS oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, w dni powszednie czynna będzie „Telefoniczna Linia Wsparcia”, w ramach której psycholog oddelegowany do pracy w ŚDS, zapewni Uczestnikom lub ich rodzicom/opiekunom, poradnictwo i wsparcie psychologiczne lub po prostu możliwość zwykłej rozmowy z psychologiem.
Skip to content