Archiwum dla miesiąca: marzec 2019


OFERTA PRACY !! NEUROLOGOPEDA

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” poszukuje pracownika na stanowisko neurologopedy.
Wymagane wykształcenie i doświadczenie:

  • Logopeda posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii.
  • Logopeda posiadający doświadczenie w terapii z dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego ( wiek 0-3 r. ż.)

 

Oferujemy:

– zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin ( praca od poniedziałku do piątku po 8 godzin).
– atrakcyjne i konkurencyjne wynagrodzenie.

Aplikacje prosimy kierować na adres rekrutacja@tecza.org.pl w terminie do 31.03.2019 r.

Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli ( oferty bez poniższej klauzuli pozostaną bez rozpatrzenia )
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (70-392), Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a;
2) Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres poczty elektronicznej Administratora ( podany w ogłoszeniu) ;
4) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.

OFERTA PRACY !!! TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” poszukuje pracownika na stanowisko terapeuty zajęciowego/ terapeuty do Środowiskowego Domu Samopomocy, który liczy 21 uczestników w wieku od 25 do 40 r. ż.

Wymagane wykształcenie i doświadczenie:
1) Wykształcenie policealne na kierunku „terapia zajęciowa” bądź „asystent osoby niepełnosprawnej” lub studia wyższe na kierunkach: psychologia,pedagogika ( w tym pedagogika specjalna), pracownik socjalny.
2) udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi minimum 3 miesiące.

Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin ( praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 16:00. godzin).

Aplikacje prosimy kierować na adres mailowy rekrutacja@tecza.org.pl w terminie do 30.04.2019 r.

Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli ( oferty bez poniższej klauzuli pozostaną bez rozpatrzenia ):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (70-392), Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a;
2) Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres poczty elektronicznej Administratora ( podany w ogłoszeniu) ;
4) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od rehabilitacji do aktywizacji

Od rehabilitacji do aktywizacji

Urząd Miasta Szczecin

Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Wyprzedzić skutki niepełnosprawności

Pielęgnacja ścieżki edukacyjno-ekologicznej

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie „Tęcza”

Jak przekazać 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia „Tęcza”
Nic prostszego !

Kliknij w poniższy link i już dziś rozlicz swój PIT za 2018 r.
http://tecza.org.pl/1-2/

Jeśli wolisz rozliczyć się w bardziej tradycyjny sposób (lub poprosić o to innych: ciocię, koleżankę, znajomą księgową😉), to nic straconego ‼️
Wpisz nasz nr KRS 0000098680 w odpowiednim polu – i to wszystko 👍
Liczy się każda złotówka – nie czekaj do ostatniej chwili‼️

 

Projekty realizowane w 2019 r.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” kontynuując swoją misję, jaką jest prowadzenie terapii i rehabilitacji dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych osób niepełnosprawnych, również w 2019 r. realizuje szereg projektów finansowanych/współfinansowanych m.in. ze środków Gminy Miasta Szczecin, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Województwa Zachodniopomorskiego.

Skip to content