Archiwum dla miesiąca: lipiec 2019


PRACA DLA FIZJOTERAPEUTY !!!

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” poszukuje pracownika na stanowisko FIZJOTERAPEUTY do prowadzenia rehabilitacji i masażu z podopiecznymi Stowarzyszenia (dzieci i młodzież niepełnosprawna lub zagrożona niepełnosprawnością).

Wymagania:
➡️ukończone kierunkowe studia licencjackie lub magisterskie wzbogacone o dodatkowe kursy i szkolenia,
➡️mile widziane udokumentowane doświadczenie pracy w zawodzie.

Oferujemy:
✔️zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin (praca od poniedziałku do piątku po 7:35 godziny).
✔️atrakcyjne i konkurencyjne wynagrodzenie.

Aplikacje (CV) prosimy kierować na adres email rekrutacja@tecza.org.pl

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 500 009 865.

Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli (oferty bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane).

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (70-392), Ks. Piotra Wawrzyniaka 7A;
2) Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres poczty elektronicznej Administratora ( podany w ogłoszeniu) ;
4) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.

Oferta Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” na rok szkolny 2019/2020

„Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi prowadzi nabór na wolne miejsca w roku szkolnym 2019/2020.

Uczniami przedszkola mogą być dzieci od 2,5 roku życia do podjęcia obowiązku szkolnego w klasie I. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

Warunkiem przyjęcia dziecka jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną.

W ramach oferty przedszkola zapewniamy:

 1. Bezpłatną opiekę oraz realizację zadań z zakresu kształcenia i wychowania, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (rodzice/opiekunowie prawni wnoszą jedynie opłatę za wyżywienie dziecka),
 2. Organizację grup z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci i ich możliwości oraz wniosków rodziców (maksymalnie 4 osobowe grupy dzieci, nad którymi opiekę sprawuje nauczyciel i pomoc nauczyciela),
 3. Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (pomoc psychologiczno – pedagogiczna),
 4. Stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
 5. Indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

W ofercie przedszkola szczególny nacisk kładzie się na indywidualną pracę z dzieckiem, przy wykorzystaniu uznanych metod i form pracy, takich jak:

 1. Terapia z wykorzystywaniem alternatywnych metod komunikacji – Makaton, Cyber Oko,
 2. Terapia psychologiczna,
 3. Terapia pedagogiczna, tyflopedagogiczna i surdopedagogiczna,
 4. Terapia logopedyczna i surdologopedyczna,
 5. Terapia z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej,
 6. Zajęcia muzykoterapeutyczne i logorytmiczne,
 7. Zajęcia polisensoryczne,
 8. Zajęcia wykorzystujące metodę Knilów i ruchu rozwijającego W.Sherborne,
 9. Zajęcia dogoterapeutyczne,
 10. Zajęcia komputerowe,
 11. Zajęcia plastyczne,
 12. Zajęcia fizjoterapeutyczne – kinezyterapeutyczne i masaż,
 13. Gimnastyka korekcyjna.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (91) 307 06 46 oraz na www.przedszkole.tecza.org.pl

Rekrutacja do „Tęczowego” Przedszkola

UWAGA UWAGA ‼️

Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Tęcza” prowadzi rekrutację na wolne miejsca w przedszkolu.

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” powstało z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W ofercie przedszkola szczególny nacisk kładzie się na indywidualną pracę z dzieckiem, a wykorzystywane metody pracy są uznane i wykorzystywane w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Przedszkolakami mogą zostać dzieci, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

W ofercie przedszkola zapewniamy:
☑️indywidualne podejście do każdego dziecka;
☑️zespół kompetentnych i wysoce wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów;
☑️zaplecze medyczne (lekarz rehabilitacji medycznej, ortopeda, neurolog, pediatra);
☑️odpowiednią bazę dydaktyczna i rehabilitacyjną;
☑️doskonale wyposażony budynek w centrum miasta;
☑️pełne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych dzieci;
☑️terapię metodą Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, Poranny Krąg, Knill;
☑️trening umiejętności społecznych;
☑️zajęcia muzyczne, logorytmiczne, logopedyczne,gimnastykę korekcyjną, zajęcia plastyczno – techniczne, sensoplastykę;
☑️bogatą ofertę zajęć dodatkowych: dogoterapia,
☑️warsztaty teatralno-muzyczne, warsztaty ekologiczne;
☑️bogaty kalendarz imprez przedszkolnych.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. (91) 307 06 46 lub 500 009 637 oraz na www.przedszkole.tecza.org.pl

Wojewoda Zachodniopomorski

Od bezradności do aktywności

 

 

Zajęcia arteterapeutyczne w Tęczy !!!

Serdecznie zapraszamy na popołudniowe zajęcia plastyczne i muzyczne, które będą realizowane w poniedziałki i środy.

Szczegółowe informacje oraz zapisy w rejestracji Stowarzyszenia.

Skip to content