Archiwum dla miesiąca: kwiecień 2020


Od 4 maja 2020 r. wznowienie działania Dziennego Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Kształcenie na odległość w placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja 2020 r.

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595),

 

– Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” dla Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną, z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi,

 

– Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza”,

 

POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE DO 24 MAJA 2020 r.

 

W czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, nauka realizowana jest na odległość w formie zdalnej.

 

 

Link do nowelizacji rozporządzenia: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

Link do pierwotnego rozporządzenia z późniejszymi nowelizacjami (aktami zmieniającymi): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000410

 

Zawieszenie działalności ŚDS w okresie 25.04.-10.05.2020 r.

W związku z otrzymanym poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r., w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Tęcza” w Szczecinie ZAWIESZA DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE OD 25.04.2020 DO 10.05.2020 r.

 

 W czasie ograniczenia funkcjonowania placówki, terapia realizowana jest na odległość, w formie zdalnej.

 

W przypadku nowych informacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Lista kontaktów do poszczególnych koordynatorów działań realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”

Szanowni Państwo,
przypominamy, iż pomimo czasowego zamknięcia placówki możecie się z nami kontaktować telefonicznie lub mailowo zgodnie z poniższą listą:

  1. Rejestracja do Dziennego Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, w ramach świadczenia opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych przekazanych przez NFZ – tel. 500 009 637, mail: rejestracja@tecza.org.pl
  2. Kierownik Dziennego Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego – tel. 500 009 865, mail: k.rogacewicz@tecza.org.pl
  3. Zastępca dyrektora Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza” realizującej program „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka” – tel. 604 296 004, mail: g.krupa@tecza.org.pl
  4. Zastępca dyrektora Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” – tel. 515 874 225, mail: e.gabrysiak@tecza.org.pl
  5. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – tel. 723 292 991, mail: sds@tecza.org.pl
  6. Koordynator projektu „Od rehabilitacji do aktywizacji” współfinansowanego ze środków PFRON oraz projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, finansowanego ze środków Gminy Miasta Szczecin – tel. 798 596 154, mail: anna.momot@tecza.org.pl
  7. Koordynator projektu „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin”, współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Szczecin oraz sprawy członkowskie Stowarzyszenia – tel. 798 708 118, mail: m.nagorski@tecza.org.pl

Siedziba Stowarzyszenia „Tęcza” ZAMKNIĘTA do 24.05.2020 r.

‼️ WAŻNY KOMUNIKAT ‼️

INFORMUJEMY, IŻ Z UWAGI NA OBOWIĄZUJĄCY STAN EPIDEMII, SIEDZIBA STOWARZYSZENIA „TĘCZA” JEST ZAMKNIĘTA DO DNIA 24 MAJA 2020 R.

ZACHĘCAMY RODZICÓW NASZYCH PODOPIECZNYCH, BĘDĄCYCH BENEFICJENTAMI PROJEKTÓW I PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE, DO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW DO SAMODZIELNEJ PRACY Z DZIECKIEM W WARUNKACH DOMOWYCH, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA ‼️

POD NUMEREM TELEFONU 505 059 915 W DNI POWSZEDNIE, W GODZINACH 10.00 – 15.00 AKTYWNA POZOSTAJE „TELEFONICZNA LINIA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO” ‼️

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU 500 009 637 LUB 500 009 865 ORAZ ADRES EMAIL TECZA@TECZA.ORG.PL !!

 

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zajęcia adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym tych objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną, prowadzone są za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło kilka rekomendacji dotyczących pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które mogą być przydatne zarówno nauczycielom, jak i rodzicom.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi

 

Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” na rok szkolny 2020/2021

Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Tęcza” rozpoczyna REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ‼️

 

Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą placówki oraz wykorzystywanymi metodami pracy.

 

LICZBA WOLNYCH MIEJSC OGRANICZONA ‼️

Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON

Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON.

Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć.

Aplikacje można składać online przez System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.org.pl.

Kto może otrzymać wsparcie finansowe PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych?: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kto-moze-otrzymac-wsparcie-finansowe-pfron-dla-uczestnikow-zawieszonych-zajec-rehabilitacyjnych/

Więcej informacji pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-wspiera-ciebie-rusza-nabor-wnioskow-w-nowym-programie-pomocowym/

 

 

Realizacja projektów/programów – Materiały do samodzielnej pracy z dzieckiem w warunkach domowych

Przypominamy, iż dla Podopiecznych Stowarzyszenia realizujących terapię i rehabilitację w ramach następujących programów/projektów:
1. „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka” prowadzone przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Tęcza”;
2. „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie rożnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Szczecin;
3. „Od rehabilitacji do aktywizacji” w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON;
4. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w ramach projektu finansowanego ze środków Gminy Miasta Szczecin,

przygotowywane są zestawy materiałów, ćwiczeń i zagadnień, które można wykorzystać podczas samodzielnej nauki, terapii i rehabilitacji z dzieckiem w warunkach domowych.

Pakiety z materiałami są umieszczane na utworzonej w tym celu skrzynce mailowej, której adres i hasło dostępu są przesłane do Państwa za pośrednictwem SMS.

SKONTAKTUJCIE SIĘ Z NAMI NA NUMER TELEFONU 500 009 637, zwrotnie otrzymacie szczegółowe informacje w jaki sposób uzyskać dostęp do przygotowanych materiałów 👍

 

ŻYCZYMY UDANEJ NAUKI I ZABAWY 😀

Siedziba Stowarzyszenia „Tęcza” ZAMKNIĘTA do 26.04.2020 r.

‼️ WAŻNY KOMUNIKAT ‼️

INFORMUJEMY, IŻ Z UWAGI NA OBOWIĄZUJĄCY STAN EPIDEMII, SIEDZIBA STOWARZYSZENIA „TĘCZA” JEST ZAMKNIĘTA DO DNIA 26 KWIETNIA 2020 R.

ZACHĘCAMY RODZICÓW NASZYCH PODOPIECZNYCH, BĘDĄCYCH BENEFICJENTAMI PROJEKTÓW I PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE, DO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW DO SAMODZIELNEJ PRACY Z DZIECKIEM W WARUNKACH DOMOWYCH, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA ‼️

POD NUMEREM TELEFONU 505 059 915 W DNI POWSZEDNIE, W GODZINACH 10.00 – 15.00 AKTYWNA POZOSTAJE „TELEFONICZNA LINIA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO” ‼️

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU 500 009 637 LUB 500 009 865 ORAZ ADRES EMAIL TECZA@TECZA.ORG.PL !!

 

Skip to content