Archiwum dla miesiąca: wrzesień 2020


Fotorelacja – Zajęcia arteterapeutyczne w ramach realizacji zadania publicznego „Od bezradności do aktywności”

Krótka fotorelacja z pierwszych zajęć arteterapeutycznych (plastycznych i muzycznych), w ramach realizacji zadania publicznego „Od bezradności do aktywności” współfinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego. Zapraszamy do oglądania !!!

Fotorelacja – Dogoterapia w ramach realizacji zadania publicznego „Od bezradności do aktywności”

Dnia 18 września 2020 r. odbyły się pierwsze zajęcia z dogoterapii, w ramach realizacji zadania publicznego „Od bezradności do aktywności” współfinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego. Zapraszamy do oglądania !!!

Od 1 października rozpoczynamy terapię Metodą Tomatisa® w ramach realizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWR)

Od 1 października 2020 r.  Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza” dzięki zakupionemu sprzętowi rozpoczyna prowadzenie terapii Metodą Tomatisa®, w ramach realizacji programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWR).

 

Metoda Tomatisa® to program stymulacji neurosensorycznej. Znacząco poprawia on zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze dzięki specyficznemu sposobowi przetwarzania muzyki i głosu. Po indywidualnej konsultacji, specjalista Metody Tomatisa® przygotowuje program codziennych seansów słuchowych dostosowanych do potrzeb konkretnego dziecka lub dorosłego. Jedyna w swoim rodzaju technologia pozwala korzystać z programów doskonalących uwagę słuchową w domu lub w certyfikowanym gabinecie. Od początku swojego istnienia Metoda Tomatisa® nieustająco się rozwija, towarzysząc kolejnym pokoleniom dzieci i dorosłych. Każdego roku korzysta z niej ponad 200 tysięcy osób na całym świecie.

Więcej informacji na temat Metoda Tomatisa®na stronie https://www.tomatis.com/pl

 

Wojewoda Zachodniopomorski

Od bezradności do aktywności

 

 

Rekrutacja na zajęcia terapeutyczne w ramach nowego projektu „Od bezradności do aktywności”

Zapraszamy osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, będące mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego na zajęcia arteterapeutyczne i zajęcia metodą Integracji Sensorycznej w ramach projektu „Od bezradności do aktywności”, współfinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje i zapisy w Rejestracji Stowarzyszenia.

„Od bezradności do aktywności” – rozpoczynamy nowy projekt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” rozpoczyna realizację zadania publicznego pod nazwą „Od bezradności do aktywności”, współfinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie 50 osobom z niepełnosprawnością nieodpłatnego dostępu do deficytowych zajęć terapeutycznych, umożliwiających aktywizację i przystosowanie osób niepełnosprawnych do życia w środowisku rodzinnym, edukacyjnym, zawodowym i społecznym.

Zadanie skierowane jest do osób legitymujących się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, będących mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego.

Zadanie realizowane będzie przez 4 miesiące (od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.), podczas których osobom z niepełnosprawnością, a pośrednio ich rodzinom, zostanie udzielone wsparcie w postaci deficytowych na rynku zajęć terapeutyczno-integracyjnych podnoszących poziom aktywności, mających bezpośredni wpływ na ich funkcjonowanie psychospołeczne.

Zaplanowane w projekcie działania terapeutyczne to:

Działanie 1. Grupowe zajęcia dogoterapeutyczne;

Działanie 2. Grupowe zajęcia arteterapeutyczne;

Działanie 3. Indywidualne lub grupowe zajęcia prowadzone metodą Integracji Sensorycznej.

Skip to content