Archiwum dla miesiąca: październik 2020


Fotorelacja – Zajęcia arteterapeutyczne i dogoterapia w ramach realizacji zadania publicznego „Od bezradności do aktywności”

Udostępniamy kolejną galerią zdjęć z zajęć arteterapeutycznych i dogoterapii w ramach projektu „Od bezradności do aktywności”, współfinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza” od 24.10.2020 r. do odwołania

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2020 r., w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Tęcza” w Szczecinie

ZAWIESZA DZIAŁALNOŚĆ W TERMINIE OD 24.10.2020 r. DO ODWOŁANIA.

INFORMUJEMY JEDNOCZENIE, IŻ WSZYSTKIE POZOSTAŁE PLACÓWKI FUNKCJONUJĄCE W RAMACH STOWARZYSZENIA (PRZEDSZKOLE SPECJALNE, PORADNIA – WWR, ODDZIAŁ DZIENNY – NFZ) DZIAŁAJĄ NADAL BEZ ŻADNYCH ZMIAN, A PROJEKTY TERAPEUTYCZNE I REHABILITACYJNE REALIZOWANE ZGODNIE Z PLANEM !!!

W celu podtrzymania osiągniętych już efektów terapii i rehabilitacji oraz ich utrwalenia, terapeuci i fizjoterapeuci oddelegowani do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tęcza”, przygotowywać będą na bieżąco zestawy materiałów, ćwiczeń i zagadnień, które rodzice/opiekunowie będą mogli wykorzystać podczas samodzielnej nauki, terapii i rehabilitacji z beneficjentami zadania w warunkach domowych.

Wszyscy uczestnicy ŚDS oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zostali poinformowani o możliwości i sposobie dostępu do opracowanych materiałów (skrzynka mailowa). Dodatkowo, w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00, pracownicy ŚDS pełnić będą dyżury, w trakcie których Uczestnikom zostanie zapewniona możliwości zdalnego kontaktu z tymi pracownikami (telefonicznego, video, mailowego), celem omówienia pracy wykonanej dotychczas w domu, wyjaśnienia zagadnień sprawiających trudności oraz zaplanowania pracy na kolejne dni tygodnia.
Dodatkowo celem zapewnienia odpowiedniego wsparcia psychologicznego dla uczestników ŚDS oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, w dni powszednie czynna będzie „Telefoniczna Linia Wsparcia”, w ramach której psycholog oddelegowany do pracy w ŚDS, zapewni Uczestnikom lub ich rodzicom/opiekunom, poradnictwo i wsparcie psychologiczne lub po prostu możliwość zwykłej rozmowy z psychologiem.

Fotorelacja – dogoterapia w ramach projektu „Od bezradności do aktywności”

Za nami kolejne zajęcia dogoterapii. Jak widać na zdjęciach, dzieci bardzo polubiły spotkania z psem i widać już wieź jaka utworzyła się między nimi, a czworonożnym przyjacielem.

Fotorelacja – zajęcia prowadzone Metodą Tomatisa®

Od października 2020 r. oferta Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza” wzbogaciła się o terapię metodą Tomatisa® dla podopiecznych placówki.

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Więcej informacji mogą państwo uzyskać m.in. na stronie internetowej https://www.tomatis.com/pl/w-skrocie

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – projekt grantowy

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Stowarzyszenie „Tęcza” otrzymało grant w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”, dnia 16 października 2020 r. podpisało umowę o powierzenie naszej organizacji grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnością oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

 

 

Od listopada 2020 r. realizacja terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) z wykorzystaniem aparatu EEG Biofeedback

 

Od listopada 2020 r. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza” w ramach realizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR), rozpocznie dzięki zakupionemu sprzętowi prowadzenie terapii z wykorzystaniem aparatu EEG Biofeedback.

 

 

Trening/terapia EEG Biofeedback pozwala na doskonalenie funkcji poznawczych mózgu i poprawę jego pracy, a tym samym lepsze funkcjonowanie całego organizmu. Jest metodą stosowaną w terapii dzieci z problemami szkolnymi, nadpobudliwych, u osób po urazach mózgu, w terapii niektórych schorzeń psychicznych, a także w celu poprawienia koncentracji lub jako trening relaksacyjny dla osób zdrowych.

Trening EEG Biofeedback odbywa się z wykorzystaniem dwóch osobnych monitorów. Jeden monitor (dla pacjenta) przedstawia obraz z planszą stymulacyjną w formie gry komputerowej. Monitor terapeuty zawiera informację dotyczące rozkładu fal mózgowych pacjenta. Jednoczesny podgląd ekranu pacjenta na ekranie trenera znacznie pomaga w bieżącej analizie procesu terapeutycznego, w śledzeniu zmieniających się parametrów gry i w udzielaniu na bieżąco wskazówek motywujących pracę pacjenta.

Oprogramowanie ma zaawansowane możliwości dostosowania treningu do indywidualnych potrzeb danego pacjenta, takie jak dobór plansz stymulacyjnych, regulacja opóźnienia i poziomów stymulacji, wybór optymalnego protokołu treningu (także tworzenie własnych protokołów). Wyniki terapii przedstawiane są w postaci przejrzystych tabel, a nowatorska metoda porównywania poszczególnych sesji i rund (krzywa uczenia) pozwala śledzić skuteczność i postępy w terapii.

 

 

 

Skip to content