Archiwum dla miesiąca: lipiec 2021


Oferta pracy – Pracownik ds. utrzymania czystości

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” poszukuje pracownika ds. kompleksowego utrzymania czystości w przydzielonych pomieszczeniach.
Wymagania:
• wykształcenie średnie;
• mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie, banki, szkoły, przedszkola, urzędy itp.)
Oferujemy:
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (praca od poniedziałku do piątku po 8 godzin od 13:00 do 21:00);
• wynagrodzenie brutto od 3.200 zł
Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o kontakt z administracją Stowarzyszenia (pokój 1/17) lub telefonicznie (500 009 865).

Fotorelacja – Dogoterapia w ramach realizacji zadania publicznego „Od bezradności do aktywności”

Za nami pierwsze zajęcia z dogoterapii, w ramach realizacji zadania publicznego „Od bezradności do aktywności” współfinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego. Zapraszamy do oglądania !!!

Rekrutacja na zajęcia terapeutyczne w ramach nowego projektu „Od bezradności do aktywności”

Zapraszamy osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, będące mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego na zajęcia arteterapeutyczne i zajęcia metodą Integracji Sensorycznej w ramach projektu „Od bezradności do aktywności”, współfinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje i zapisy w Rejestracji Stowarzyszenia.

 

Wojewoda Zachodniopomorski

Od bezradności do aktywności

„Od bezradności do aktywności” – rozpoczynamy nowy projekt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” rozpoczyna realizację zadania publicznego pod nazwą „Od bezradności do aktywności”, współfinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie 50 osobom z niepełnosprawnością nieodpłatnego dostępu do deficytowych zajęć terapeutycznych, umożliwiających aktywizację i przystosowanie osób niepełnosprawnych do życia w środowisku rodzinnym, edukacyjnym, zawodowym i społecznym.

Zadanie skierowane jest do osób legitymujących się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, będących mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego.

Zadanie realizowane będzie przez 6 miesięcy (od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.), podczas których osobom z niepełnosprawnością, a pośrednio ich rodzinom, zostanie udzielone wsparcie w postaci deficytowych na rynku zajęć terapeutyczno-integracyjnych podnoszących poziom aktywności, mających bezpośredni wpływ na ich funkcjonowanie psychospołeczne.

Zaplanowane w projekcie działania terapeutyczne to:

Działanie 1. Grupowe zajęcia dogoterapeutyczne;

Działanie 2. Grupowe zajęcia arteterapeutyczne;

Działanie 3. Indywidualne lub grupowe zajęcia prowadzone metodą Integracji Sensorycznej.

 

 

Skip to content