Archiwum dla miesiąca: wrzesień 2023


Dni ustawowo wolne oraz dni wolne ustalone przez Dyrektora Poradni w roku szkolnym 2023/2024

Zarządzenie nr  1/09/2023 r. Dyrektora Niepublicznej, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza” w Szczecinie z dnia 01 września 2023 r.

w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2023– 2024 dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wyznaczonych przez dyrektora poradni

Skip to content