Archiwum dla miesiąca: luty 2024


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Od aktywizacji do samorealizacji”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Od aktywizacji do samorealizacji” realizowanego w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Anną Momot pod numerem tel. (91) 307 06 46 lub 798 596 154.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w formacie PDF lub DOCX

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego w formacie PDF lub DOCX

ANULOWANE – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Od aktywizacji do samorealizacji”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Od aktywizacji do samorealizacji” realizowanego w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Anną Momot pod numerem tel. (91) 307 06 46 lub 798 596 154.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o bezstronności i niezależności

AKTUALIZACJA Z DNIA 08.02.2024 r. : Ze względu na niedoprecyzowanie i niejednoznaczność niektórych zapisów zapytania ofertowego, zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 05.02.2024 r. zastaje anulowane. Jednocześnie informujemy, że w dniu 09.02.2024 zostanie rozpisane nowe zapytanie ofertowe

Przekaż 1,5 % podatku na Stowarzyszenie „Tęcza

Chcesz przekazać 1,5% podatku na Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie? Sprawdź, jak tego dokonać !

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. Wystarczy, że w wyznaczonej rubryce wpiszesz numer KRS 0000098680.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym. Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

Skip to content