Category Archives: Aktualności


Od 1 października rozpoczynamy terapię Metodą Tomatisa® w ramach realizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWR)

Od 1 października 2020 r.  Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza” dzięki zakupionemu sprzętowi rozpoczyna prowadzenie terapii Metodą Tomatisa®, w ramach realizacji programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWR).

 

Metoda Tomatisa® to program stymulacji neurosensorycznej. Znacząco poprawia on zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze dzięki specyficznemu sposobowi przetwarzania muzyki i głosu. Po indywidualnej konsultacji, specjalista Metody Tomatisa® przygotowuje program codziennych seansów słuchowych dostosowanych do potrzeb konkretnego dziecka lub dorosłego. Jedyna w swoim rodzaju technologia pozwala korzystać z programów doskonalących uwagę słuchową w domu lub w certyfikowanym gabinecie. Od początku swojego istnienia Metoda Tomatisa® nieustająco się rozwija, towarzysząc kolejnym pokoleniom dzieci i dorosłych. Każdego roku korzysta z niej ponad 200 tysięcy osób na całym świecie.

Więcej informacji na temat Metoda Tomatisa®na stronie https://www.tomatis.com/pl

 

Rekrutacja na zajęcia terapeutyczne w ramach nowego projektu „Od bezradności do aktywności”

Zapraszamy osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, będące mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego na zajęcia arteterapeutyczne i zajęcia metodą Integracji Sensorycznej w ramach projektu „Od bezradności do aktywności”, współfinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje i zapisy w Rejestracji Stowarzyszenia.

„Od bezradności do aktywności” – rozpoczynamy nowy projekt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” rozpoczyna realizację zadania publicznego pod nazwą „Od bezradności do aktywności”, współfinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie 50 osobom z niepełnosprawnością nieodpłatnego dostępu do deficytowych zajęć terapeutycznych, umożliwiających aktywizację i przystosowanie osób niepełnosprawnych do życia w środowisku rodzinnym, edukacyjnym, zawodowym i społecznym.

Zadanie skierowane jest do osób legitymujących się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, będących mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego.

Zadanie realizowane będzie przez 4 miesiące (od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.), podczas których osobom z niepełnosprawnością, a pośrednio ich rodzinom, zostanie udzielone wsparcie w postaci deficytowych na rynku zajęć terapeutyczno-integracyjnych podnoszących poziom aktywności, mających bezpośredni wpływ na ich funkcjonowanie psychospołeczne.

Zaplanowane w projekcie działania terapeutyczne to:

Działanie 1. Grupowe zajęcia dogoterapeutyczne;

Działanie 2. Grupowe zajęcia arteterapeutyczne;

Działanie 3. Indywidualne lub grupowe zajęcia prowadzone metodą Integracji Sensorycznej.

Informacja na temat wpłat składek członkowskich

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną staramy się ograniczyć do minimum bezpośrednie kontakty, dlatego też zachęcamy do wpłat z tytułu składki członkowskiej, dokonując przelewu na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz miesiąc za jaki dokonywana jest wpłata składki.

Numer rachunku bankowego: 85 1240 3813 1111 0000 4396 2817 BANK PEKAO S.A.

Dziękujemy !

17 SIERPNIA 2020 R. – ZAMKNIĘTE !!!

UWAGA !!!

SZANOWNI PAŃSTWO, UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ DNIA 17 SIERPNIA 2020 r. (PONIEDZIAŁEK),  STOWARZYSZENIE „TĘCZA” I WSZYSTKIE JEGO PLACÓWKI BĘDĄ ZAMKNIĘTE (DZIEŃ WOLNY ZA 15.08.2020 r.)

UWAGA ‼️ OFERTA PRACY ‼️

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” poszukuje LOGOPEDY do pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi dysfunkcjami.
 
Oferujemy zatrudnienie w ramach UMOWY O PRACĘ w wymiarze PEŁNEGO ETATU (8 godzin/dobę, od poniedziałku do piątku w przedziale godzin 08:00 – 18:00).
 
Wymagane wykształcenie i doświadczenie w przedmiotowym zakresie.
 
Aplikacje prosimy kierować w terminie do 31.08.2020 r. na adres mailowy rekrutacja@tecza.org.pl
 
Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli ( oferty bez poniższej klauzuli pozostaną bez rozpatrzenia ).
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (70-392), Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a;
2) Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres poczty elektronicznej Administratora ( podany w ogłoszeniu) ;
4) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.

Ponowne otwarcie placówki od 25 maja 2020 r. – Zasady higieny i bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w budynku Stowarzyszenia „Tęcza”

UWAGA ‼️

OD 25 MAJA 2020 R. STOWARZYSZENIE „TĘCZA” WZNAWIA REALIZACJĘ PROJEKTÓW I PROGRAMÓW W FORMIE STACJONARNEJ.

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PODCZAS ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH I REHABILITACYJNYCH, PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH ZASAD.

DZIĘKUJEMY 🙂

 

 

 

Zawieszenie działalności ŚDS w okresie 11.05.-24.05.2020 r.

W związku z otrzymanym poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2020 r., w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Tęcza” w Szczecinie ZAWIESZA DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE OD 11.05.2020 DO 24.05.2020 r.

 

 W czasie ograniczenia funkcjonowania placówki, terapia realizowana jest na odległość, w formie zdalnej.

 

W przypadku nowych informacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 

Jak przekonać dziecko do założenia maseczki ochronnej?

Drodzy rodzice,
małymi krokami przygotowujemy się do ponownego otwarcia Naszej siedziby i wznowienia w formie stacjonarnej realizacji programów/projektów rehabilitacyjnych dla Naszych podopiecznych. Nie jesteśmy w stanie jednak na dzień dzisiejszy podać dokładnej daty, kiedy to nastąpi. Mamy nadzieję, że już wkrótce.

W chwili obecnej czynimy starania, aby zaopatrzyć się w odpowiednią ilość środków ochrony osobistej dla Naszych pracowników (płynów do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, maseczek i przyłbic ochronnych, fartuchów itd.) oraz tworzymy odpowiednie procedury, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do prowadzenia terapii i rehabilitacji.

Aby Nasze działania przyniosły odpowiedni efekt, musimy w tych staraniach działać wspólnie ‼️

Dlatego też, zgodnie z rekomendacją Polskiego Związku Logopedów https://logopeda.org.pl/new.php?id=1215, PROSIMY O ZAOPATRZENIE DZIECI W PRZYŁBICE LUB MASECZKI OCHRONNE ORAZ STOPNIOWE PRZYZWYCZAJANIE DZIECI DO ICH NOSZENIA ‼️

Wiemy, że w przypadku osób niepełnosprawnych proces przyzwyczajania się do zakrycia nosa i ust może trwać dłużej, dlatego też informujemy Państwa o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

Aby wspomóc Państwa w tym, udostępniamy kilka porad, mając nadzieję, iż będą dla Państwa pomocne.

Artykuł jak przekonać dziecko do założenia maseczki: https://www.mjakmama24.pl/aktualnosci/jak-przekonac-dziecko-do-zalozenia-maseczki-ochronnej-aa-AkAR-zKqi-oQcS.html?fbclid=IwAR0H4O5YtlftRLDRkad3qelYgtqSmkr-kWjxlRbzXwBhcQGD3bjKdVB4z2s

Psycholog radzi, jak namówić dziecko do noszenia maseczki: https://www.youtube.com/watch?v=0txbSwZ294U&fbclid=IwAR0WhwGFFBngGdAmhs9yl636NW-VbuehtgMRdaFW4iwkYUzH1DYdP0pyu7g

Koronawirus bajka maseczka ochronna dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=zJJ4_zK_WCE&fbclid=IwAR3q2IzfpgSID7ygCg8HaewnTm6N8Z6CljS6o17t9IzQlghrHfr1VkcvY8c

Przedszkole i Poradnia ZAMKNIĘTE do 24 maja 2020 r.

‼️UWAGA ‼️
‼️WAŻNY KOMUNIKAT‼️

Szanowni Państwo,
mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne spowodowane wirusem COVID-19 oraz w trosce o życie i zdrowie osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością będących w grupie podwyższonego ryzyka informujemy, iż działalność:

 

➡️ Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza”;

➡️ Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” dla Dzieci z Niepełnosprawnością intelektualną, z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi;

‼️ ZOSTAJE ZAWIESZONA DO DNIA 24 MAJA 2020 R. ‼️

 

W tym okresie zadania terapeutyczno-dydaktyczne placówek realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przyjętymi procedurami.