Category Archives: Aktualności


UWAGA ‼️ OFERTA PRACY ‼️

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” poszukuje LOGOPEDY do pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi dysfunkcjami.
 
Oferujemy zatrudnienie w ramach UMOWY O PRACĘ w wymiarze PEŁNEGO ETATU (8 godzin/dobę, od poniedziałku do piątku w przedziale godzin 08:00 – 18:00).
 
Wymagane wykształcenie i doświadczenie w przedmiotowym zakresie.
 
Aplikacje prosimy kierować w terminie do 31.08.2020 r. na adres mailowy rekrutacja@tecza.org.pl
 
Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli ( oferty bez poniższej klauzuli pozostaną bez rozpatrzenia ).
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (70-392), Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a;
2) Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres poczty elektronicznej Administratora ( podany w ogłoszeniu) ;
4) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.

Ponowne otwarcie placówki od 25 maja 2020 r. – Zasady higieny i bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w budynku Stowarzyszenia „Tęcza”

UWAGA ‼️

OD 25 MAJA 2020 R. STOWARZYSZENIE „TĘCZA” WZNAWIA REALIZACJĘ PROJEKTÓW I PROGRAMÓW W FORMIE STACJONARNEJ.

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PODCZAS ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH I REHABILITACYJNYCH, PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH ZASAD.

DZIĘKUJEMY 🙂

 

 

 

Zawieszenie działalności ŚDS w okresie 11.05.-24.05.2020 r.

W związku z otrzymanym poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2020 r., w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Tęcza” w Szczecinie ZAWIESZA DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE OD 11.05.2020 DO 24.05.2020 r.

 

 W czasie ograniczenia funkcjonowania placówki, terapia realizowana jest na odległość, w formie zdalnej.

 

W przypadku nowych informacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 

Jak przekonać dziecko do założenia maseczki ochronnej?

Drodzy rodzice,
małymi krokami przygotowujemy się do ponownego otwarcia Naszej siedziby i wznowienia w formie stacjonarnej realizacji programów/projektów rehabilitacyjnych dla Naszych podopiecznych. Nie jesteśmy w stanie jednak na dzień dzisiejszy podać dokładnej daty, kiedy to nastąpi. Mamy nadzieję, że już wkrótce.

W chwili obecnej czynimy starania, aby zaopatrzyć się w odpowiednią ilość środków ochrony osobistej dla Naszych pracowników (płynów do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, maseczek i przyłbic ochronnych, fartuchów itd.) oraz tworzymy odpowiednie procedury, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do prowadzenia terapii i rehabilitacji.

Aby Nasze działania przyniosły odpowiedni efekt, musimy w tych staraniach działać wspólnie ‼️

Dlatego też, zgodnie z rekomendacją Polskiego Związku Logopedów https://logopeda.org.pl/new.php?id=1215, PROSIMY O ZAOPATRZENIE DZIECI W PRZYŁBICE LUB MASECZKI OCHRONNE ORAZ STOPNIOWE PRZYZWYCZAJANIE DZIECI DO ICH NOSZENIA ‼️

Wiemy, że w przypadku osób niepełnosprawnych proces przyzwyczajania się do zakrycia nosa i ust może trwać dłużej, dlatego też informujemy Państwa o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

Aby wspomóc Państwa w tym, udostępniamy kilka porad, mając nadzieję, iż będą dla Państwa pomocne.

Artykuł jak przekonać dziecko do założenia maseczki: https://www.mjakmama24.pl/aktualnosci/jak-przekonac-dziecko-do-zalozenia-maseczki-ochronnej-aa-AkAR-zKqi-oQcS.html?fbclid=IwAR0H4O5YtlftRLDRkad3qelYgtqSmkr-kWjxlRbzXwBhcQGD3bjKdVB4z2s

Psycholog radzi, jak namówić dziecko do noszenia maseczki: https://www.youtube.com/watch?v=0txbSwZ294U&fbclid=IwAR0WhwGFFBngGdAmhs9yl636NW-VbuehtgMRdaFW4iwkYUzH1DYdP0pyu7g

Koronawirus bajka maseczka ochronna dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=zJJ4_zK_WCE&fbclid=IwAR3q2IzfpgSID7ygCg8HaewnTm6N8Z6CljS6o17t9IzQlghrHfr1VkcvY8c

Przedszkole i Poradnia ZAMKNIĘTE do 24 maja 2020 r.

‼️UWAGA ‼️
‼️WAŻNY KOMUNIKAT‼️

Szanowni Państwo,
mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne spowodowane wirusem COVID-19 oraz w trosce o życie i zdrowie osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością będących w grupie podwyższonego ryzyka informujemy, iż działalność:

 

➡️ Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza”;

➡️ Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” dla Dzieci z Niepełnosprawnością intelektualną, z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi;

‼️ ZOSTAJE ZAWIESZONA DO DNIA 24 MAJA 2020 R. ‼️

 

W tym okresie zadania terapeutyczno-dydaktyczne placówek realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przyjętymi procedurami.

Od 4 maja 2020 r. wznowienie działania Dziennego Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Kształcenie na odległość w placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja 2020 r.

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595),

 

– Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” dla Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną, z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi,

 

– Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza”,

 

POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE DO 24 MAJA 2020 r.

 

W czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, nauka realizowana jest na odległość w formie zdalnej.

 

 

Link do nowelizacji rozporządzenia: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

Link do pierwotnego rozporządzenia z późniejszymi nowelizacjami (aktami zmieniającymi): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000410

 

Zawieszenie działalności ŚDS w okresie 25.04.-10.05.2020 r.

W związku z otrzymanym poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r., w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Tęcza” w Szczecinie ZAWIESZA DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE OD 25.04.2020 DO 10.05.2020 r.

 

 W czasie ograniczenia funkcjonowania placówki, terapia realizowana jest na odległość, w formie zdalnej.

 

W przypadku nowych informacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Lista kontaktów do poszczególnych koordynatorów działań realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”

Szanowni Państwo,
przypominamy, iż pomimo czasowego zamknięcia placówki możecie się z nami kontaktować telefonicznie lub mailowo zgodnie z poniższą listą:

  1. Rejestracja do Dziennego Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, w ramach świadczenia opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych przekazanych przez NFZ – tel. 500 009 637, mail: rejestracja@tecza.org.pl
  2. Kierownik Dziennego Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego – tel. 500 009 865, mail: k.rogacewicz@tecza.org.pl
  3. Zastępca dyrektora Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza” realizującej program „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka” – tel. 604 296 004, mail: g.krupa@tecza.org.pl
  4. Zastępca dyrektora Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” – tel. 515 874 225, mail: e.gabrysiak@tecza.org.pl
  5. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – tel. 723 292 991, mail: sds@tecza.org.pl
  6. Koordynator projektu „Od rehabilitacji do aktywizacji” współfinansowanego ze środków PFRON oraz projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, finansowanego ze środków Gminy Miasta Szczecin – tel. 798 596 154, mail: anna.momot@tecza.org.pl
  7. Koordynator projektu „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin”, współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Szczecin oraz sprawy członkowskie Stowarzyszenia – tel. 798 708 118, mail: m.nagorski@tecza.org.pl

Siedziba Stowarzyszenia „Tęcza” ZAMKNIĘTA do 24.05.2020 r.

‼️ WAŻNY KOMUNIKAT ‼️

INFORMUJEMY, IŻ Z UWAGI NA OBOWIĄZUJĄCY STAN EPIDEMII, SIEDZIBA STOWARZYSZENIA „TĘCZA” JEST ZAMKNIĘTA DO DNIA 24 MAJA 2020 R.

ZACHĘCAMY RODZICÓW NASZYCH PODOPIECZNYCH, BĘDĄCYCH BENEFICJENTAMI PROJEKTÓW I PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE, DO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW DO SAMODZIELNEJ PRACY Z DZIECKIEM W WARUNKACH DOMOWYCH, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA ‼️

POD NUMEREM TELEFONU 505 059 915 W DNI POWSZEDNIE, W GODZINACH 10.00 – 15.00 AKTYWNA POZOSTAJE „TELEFONICZNA LINIA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO” ‼️

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU 500 009 637 LUB 500 009 865 ORAZ ADRES EMAIL TECZA@TECZA.ORG.PL !!