Category Archives: Aktualności


Fotorelacja z zajęć dogoterapeutycznych w ramach realizacji zadania publicznego „Od bezradności do aktywności”

Za nami kolejne spotkania i zajęcia dogoterapeutyczne z ulubionym pupilem dzieci. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego „Od bezradności do aktywności” współfinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Wdrożenie i uruchomienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w Podmiocie Leczniczym – Centrum Terapeutyczne dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tęcza”

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, iż prowadzony przez Stowarzyszenie „Tęcza” w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Podmiot Leczniczy – Centrum Terapeutyczne dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tęcza”, udzielający nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej w rodzaju – Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w Ośrodku/Oddziale Dziennym, posiada wdrożone i uruchomione rozwiązania KS-EDM Suite, umożliwiające udostępnianie i wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Tym samym placówka spełnia wymagania techniczne stawiane świadczeniodawcom przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach zasad i najlepszych praktyk udostępniania i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

 

Przypominamy o konieczności przestrzegania procedury przebywania w ośrodku !!! Dziękujemy 🙂

Fotorelacja z zajęć Integracji Sensorycznej w ramach realizacji zadania publicznego „Od bezradności do aktywności”

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć Integracji Sensorycznej, prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego „Od bezradności do aktywności” współfinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dni ustawowo wolne oraz dni wolne ustalone przez Dyrektora Poradni w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie nr  1/09/2021 r. Dyrektora Niepublicznej, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza” w Szczecinie z dnia 01 września 2021 r.

w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2021 – 2022 dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wyznaczonych przez dyrektora poradni

Fotorelacja – Zajęcia arteterapeutyczne w ramach realizacji zadania publicznego „Od bezradności do aktywności”

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć arteterapeutycznych (plastyczno-muzycznych) w ramach realizacji zadania publicznego „Od bezradności do aktywności” współfinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Oferta pracy – Pracownik ds. utrzymania czystości

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” poszukuje pracownika ds. kompleksowego utrzymania czystości w przydzielonych pomieszczeniach.
Wymagania:
• wykształcenie średnie;
• mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie, banki, szkoły, przedszkola, urzędy itp.)
Oferujemy:
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (praca od poniedziałku do piątku po 8 godzin od 13:00 do 21:00);
• wynagrodzenie brutto od 3.200 zł
Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o kontakt z administracją Stowarzyszenia (pokój 1/17) lub telefonicznie (500 009 865).

Fotorelacja – Dogoterapia w ramach realizacji zadania publicznego „Od bezradności do aktywności”

Za nami pierwsze zajęcia z dogoterapii, w ramach realizacji zadania publicznego „Od bezradności do aktywności” współfinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego. Zapraszamy do oglądania !!!

Rekrutacja na zajęcia terapeutyczne w ramach nowego projektu „Od bezradności do aktywności”

Zapraszamy osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, będące mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego na zajęcia arteterapeutyczne i zajęcia metodą Integracji Sensorycznej w ramach projektu „Od bezradności do aktywności”, współfinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje i zapisy w Rejestracji Stowarzyszenia.

 

„Od bezradności do aktywności” – rozpoczynamy nowy projekt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” rozpoczyna realizację zadania publicznego pod nazwą „Od bezradności do aktywności”, współfinansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie 50 osobom z niepełnosprawnością nieodpłatnego dostępu do deficytowych zajęć terapeutycznych, umożliwiających aktywizację i przystosowanie osób niepełnosprawnych do życia w środowisku rodzinnym, edukacyjnym, zawodowym i społecznym.

Zadanie skierowane jest do osób legitymujących się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, będących mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego.

Zadanie realizowane będzie przez 6 miesięcy (od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.), podczas których osobom z niepełnosprawnością, a pośrednio ich rodzinom, zostanie udzielone wsparcie w postaci deficytowych na rynku zajęć terapeutyczno-integracyjnych podnoszących poziom aktywności, mających bezpośredni wpływ na ich funkcjonowanie psychospołeczne.

Zaplanowane w projekcie działania terapeutyczne to:

Działanie 1. Grupowe zajęcia dogoterapeutyczne;

Działanie 2. Grupowe zajęcia arteterapeutyczne;

Działanie 3. Indywidualne lub grupowe zajęcia prowadzone metodą Integracji Sensorycznej.

 

 

Skip to content