Category Archives: Projekty


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od rehabilitacji do aktywizacji 2020-2021

Urząd Miasta Szczecin

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – projekt grantowy

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Wojewoda Zachodniopomorski

Od bezradności do aktywności

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od rehabilitacji do aktywizacji 2019-2020

Od rehabilitacji do aktywizacji 2020-2021

Urząd Miasta Szczecin

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Wojewoda Zachodniopomorski

Od bezradności do aktywności

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

„Sprawny” dzieciaczek

Pożytecznie i integracyjnie

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od rehabilitacji do aktywizacji

Od rehabilitacji do aktywizacji

Urząd Miasta Szczecin

Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Wyprzedzić skutki niepełnosprawności

Pielęgnacja ścieżki edukacyjno-ekologicznej