Category Archives: Projekty


Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pożytecznie i integracyjnie – edycja siódma

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od aktywizacji do samorealizacji 2023-2024

Urząd Miasta Szczecin

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2023- 2027

Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pożytecznie i integracyjnie – edycja szósta

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od aktywizacji do samorealizacji 2022-2023

Od aktywizacji do samorealizacji 2023-2024

Urząd Miasta Szczecin

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w latach 2023- 2027

Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pożytecznie i integracyjnie – edycja piąta

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od aktywizacji do samorealizacji 2021-2022

Od aktywizacji do samorealizacji 2022-2023

Urząd Miasta Szczecin

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Wojewoda Zachodniopomorski

Od bezradności do aktywności

Skip to content