Category Archives: Projekty


Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pożytecznie i integracyjnie – edycja piąta

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od aktywizacji do samorealizacji 2021-2022

Od aktywizacji do samorealizacji 2022-2023

Urząd Miasta Szczecin

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Wojewoda Zachodniopomorski

Od bezradności do aktywności

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pożytecznie i integracyjnie – edycja czwarta

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od rehabilitacji do aktywizacji 2020-2021

Od aktywizacji do samorealizacji 2021-2022

Urząd Miasta Szczecin

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – projekt grantowy

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Wojewoda Zachodniopomorski

Od bezradności do aktywności

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od rehabilitacji do aktywizacji 2019-2020

Od rehabilitacji do aktywizacji 2020-2021

Skip to content