Category Archives: 2015


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

OD REHABILITACJI DO AKTYWIZACJI – współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓZNYCH TYPACH PLACÓWEK – współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez rozwój usług wsparcia informacyjnego i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym

Projekt współfinansowany ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
termin realizacji zadania: 1.05.2015 – 31.12.2015 r.

Planowana liczba beneficjentów:
25 osób niepełnosprawnych;
15 rodziców, opiekunów prawnych.

Działania zaplanowane w projekcie skierowane zostaną do osób niepełnosprawnych oraz do ich rodzin. W ramach działań projektowych prowadzone jest wsparcie w formie:

  • usprawniania funkcjonalnego z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej (SI);
  • specjalistycznej pomocy logopedycznej (zajęcia logopedyczne);
  • indywidualnych porad prawnych przez radcę prawnego w trybie bezpośredniego spotkania.

TWORZENIE SYSTEMU OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN POPRZEZ ROZWÓJ USŁUG WSPARCIA INFORMACYJNEGO I RÓŻNYCH FORM WSPARCIA DZIENNEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

Urząd Miasta Szczecin

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ORGANIZOWANIE i ROZWIJANIE RÓŻNORODNYCH FORM WSPARCIA ORAZ DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE AKTYWIZUJĄCYM I INTEGRACYJNYM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKU TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WCZESNA REHABILITACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Projekty współfinansowane ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

Dzień Dziecka, termin realizacji zadania: 20 czerwca 2015

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, termin realizacji zadania: lipiec 2015

Impreza Mikołajkowa, termin realizacji zadania: grudzień 2015

 

Skip to content