Category Archives: 2016


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

OD REHABILITACJI DO AKTYWIZACJI – współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KAMPANIA INFORMACYJNA NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIU ICH DYSKRYMINACJI – finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

Zapraszamy na stronę poświęconą kampanii poznaj.tecza.org.pl

OPRACOWANIE LUB WYDAWANIE PUBLIKACJI, WYDAWNICTW CIĄGŁYCH ORAZ WYDAWNICTW ZWARTYCH (…) –  współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

 

Tworzenie systemu wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Projekt współfinansowany ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, termin realizacji zadania: 1.06.2016 – 31.12.2016 r.

Planowana liczba beneficjentów:
– 93 osoby niepełnosprawne;
– 67 rodziców/opiekunów prawnych – Beneficjentów Projektu.

Działania zaplanowane w projekcie skierowane zostaną do osób niepełnosprawnych oraz dla ich rodzin. W ramach działań projektowych prowadzone jest wsparcie w formie:
– usprawniania funkcjonalnego z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej (SI);
– indywidualnych porad prawnych przez radcę prawnego w trybie bezpośredniego spotkania;
– treningi umiejętności społecznych (4 soboty terapeutyczne) z zakresu:
a) zajęć arteterapeutycznych (zajęcia muzyczne, teatralne, taneczne);
b) zabaw ruchowych (rozwijające sprawność układu motorycznego);
c) zajęć rozwijających myślenie, pamięć, koordynację psychoruchową, sprawność posługiwania się mową czynną.

TWORZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN

 

 

Urząd Miasta Szczecin

 

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ORGANIZOWANIE I ROZWIJANIE RÓŻNORODNYCH FORM WSPARCIA ORAZ DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE AKTYWIZUJĄCYM I INTEGRACYJNYM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKU TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WCZESNA REHABILITACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


Projekty współfinansowane ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

– Dzień Dziecka – Festyn Rodzinny, termin realizacji zadania: czerwiec 2016
– Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, termin realizacji zadania: czerwiec/lipiec 2016
– Impreza z okazji Dnia św. Mikołaja w Teatrze Lalek Pleciuga, termin realizacji zadania – grudzień 2016

 

Skip to content