Category Archives: 2020


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – projekt grantowy

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Wojewoda Zachodniopomorski

Od bezradności do aktywności

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od rehabilitacji do aktywizacji 2019-2020

Od rehabilitacji do aktywizacji 2020-2021

Urząd Miasta Szczecin

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Skip to content