Category Archives: 2021


Wojewoda Zachodniopomorski

Od bezradności do aktywności

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pożytecznie i integracyjnie – edycja czwarta

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od rehabilitacji do aktywizacji 2020-2021

Od aktywizacji do samorealizacji 2021-2022

Urząd Miasta Szczecin

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Skip to content