Category Archives: 2024


Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pożytecznie i integracyjnie – edycja siódma

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od aktywizacji do samorealizacji 2023-2024

Urząd Miasta Szczecin

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2023- 2027

Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Skip to content