Category Archives: Projekty


Urząd Miasta Szczecin

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WCZESNA REHABILITACJA SPOŁECZNA I MEDYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE ORAZ Z USZKODZONYM NARZĄDEM WZROKU I PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

OD REHABILITACJI DO AKTYWIZACJI – współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

OD REHABILITACJI DO INTEGRACJI

Projekt polega na prowadzeniu postępowania terapeutycznego skierowanego do osób
niepełnosprawnych i ich rodzin (zabiegi, zajęcia rehabilitacyjne i arteterapeutyczne skierowane do
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także poradnictwo prawne.
Działania zaplanowane w projekcie tworzą kompleksowy program wsparcia społecznego dla
rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej i służą wyrównywaniu ich szans życiowych.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

WSPIERANIE DOSTĘPU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO WIELOSPECJALISTYCZNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

DZIAŁANIA NA RZECZ RODZINY, UPOWSZECHNIANIE MACIERZYŃSTWA I RODZICIELSTWA

Urząd Miasta Szczecin

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

INTEGRACJA I AKTYWIZACJA ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROWADZENIE INNOWACYJNYCH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ICH IZOLACJI I MARGINALIZACJI OBEJMUJĄCYCH OSOBY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU, WZROKU, UKŁADU MIĘŚNIOWO-KOSTNEGO ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I PSYCHICZNĄ

WCZESNA REHABILITACJA SPOŁECZNA I MEDYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE ORAZ Z USZKODZONYM NARZĄDEM WZROKU I PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

OD REHABILITACJI DO AKTYWIZACJI – współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓZNYCH TYPACH PLACÓWEK – współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez rozwój usług wsparcia informacyjnego i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym

Projekt współfinansowany ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
termin realizacji zadania: 1.05.2015 – 31.12.2015 r.

Planowana liczba beneficjentów:
25 osób niepełnosprawnych;
15 rodziców, opiekunów prawnych.

Działania zaplanowane w projekcie skierowane zostaną do osób niepełnosprawnych oraz do ich rodzin. W ramach działań projektowych prowadzone jest wsparcie w formie:

  • usprawniania funkcjonalnego z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej (SI);
  • specjalistycznej pomocy logopedycznej (zajęcia logopedyczne);
  • indywidualnych porad prawnych przez radcę prawnego w trybie bezpośredniego spotkania.

TWORZENIE SYSTEMU OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN POPRZEZ ROZWÓJ USŁUG WSPARCIA INFORMACYJNEGO I RÓŻNYCH FORM WSPARCIA DZIENNEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

Urząd Miasta Szczecin

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ORGANIZOWANIE i ROZWIJANIE RÓŻNORODNYCH FORM WSPARCIA ORAZ DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE AKTYWIZUJĄCYM I INTEGRACYJNYM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKU TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WCZESNA REHABILITACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Projekty współfinansowane ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

Dzień Dziecka, termin realizacji zadania: 20 czerwca 2015

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, termin realizacji zadania: lipiec 2015

Impreza Mikołajkowa, termin realizacji zadania: grudzień 2015

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

OD REHABILITACJI DO AKTYWIZACJI – współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KAMPANIA INFORMACYJNA NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIU ICH DYSKRYMINACJI – finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

Zapraszamy na stronę poświęconą kampanii poznaj.tecza.org.pl

OPRACOWANIE LUB WYDAWANIE PUBLIKACJI, WYDAWNICTW CIĄGŁYCH ORAZ WYDAWNICTW ZWARTYCH (…) –  współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.