Informacja na temat wpłat składek członkowskich

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną staramy się ograniczyć do minimum bezpośrednie kontakty, dlatego też zachęcamy do wpłat z tytułu składki członkowskiej, dokonując przelewu na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz miesiąc za jaki dokonywana jest wpłata składki.

Numer rachunku bankowego: 85 1240 3813 1111 0000 4396 2817 BANK PEKAO S.A.

Dziękujemy !

Skip to content