Zaproszenie do składania ofert !!

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert na:

– przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia (OPP);

– przeprowadzenie audytu projektu sfinansowanego ze środków PFRON;

Zapraszamy do składnia ofert w jednym lub obu obszarach.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Ewa Bartoszewicz (badanie sprawozdania finansowego)

Anna Momot (audyt projektu)

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe – badanie sprawozdania finansowego

Formularz ofertowy – badanie sprawozdania finansowego

Zapytanie ofertowe – audyt projektu

Formularz ofertowy – audyt projektu

Oświadczenie o bezstronności i niezależności – audyt projektu

 

 

Skip to content