Archiwum dla miesiąca: luty 2021


Wznowienie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza” od 16.02.2021 r.

Informujemy, iż zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.02.2021 r., Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęcza” w Szczecinie w dniu dzisiejszym wznowił swoją działalność w formie stacjonarnej ❗

Witamy wszystkich Uczestników po długiej nieobecności. Miło znów Was widzieć 🙂

Projekty realizowane w 2021 r.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” kontynuując swoją misję, jaką jest prowadzenie terapii i rehabilitacji dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych osób niepełnosprawnych, również w 2021 r. realizuje szereg projektów finansowanych/współfinansowanych m.in. ze środków Gminy Miasta Szczecin oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od rehabilitacji do aktywizacji 2020-2021

Od aktywizacji do samorealizacji 2021-2022

Urząd Miasta Szczecin

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami

OFERTA PRACY – NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Tęczowe przedszkole specjalne poszukuje NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO do grupy przedszkolnej liczącej czworo dzieci.
Wymagania:
– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
– kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz wykształcenie uzupełniające w zakresie oligofrenopedagogiki,
– mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Dla osoby posiadającej wymagane wykształcenie oraz udokumentowane minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela w placówkach zajmujących się kształceniem specjalnym oferujemy kwotę 5 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
Oferujemy pracę w wymiarze 7 godzin, wyznaczoną w przedziale 6:30 – 16:30. Jeżeli szukasz satysfakcjonującej pracy z fantastycznymi dziećmi, a Twoimi cechami są cierpliwość, ambicja i odpowiedzialność to zapraszamy do kontaktu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert do 15.03.2021 r. na adres mailowy: rekrutacja@tecza.org.pl
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel. 500009865
Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli (oferty bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (70-392), Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a;
2) Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres poczty elektronicznej Administratora ( podany w ogłoszeniu) ;

OFERTA PRACY – FIZJOTERAPEUTA

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” poszukuje FIZJOTERAPEUTY do prowadzenia rehabilitacji z dziećmi z różnymi dysfunkcjami.
Wymagania:
– ukończone kierunkowe studia magisterskie (preferowane dodatkowe kursy, szczególnie w zakresie metod neurorozwojowych);
– doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty (potwierdzone świadectwami pracy lub innymi dokumentami).
Mile widziane osoby z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Do doświadczenia nie będą wliczane praktyki.
Wymagania dodatkowe:
– umiejętność zarządzania zespołem;
– komunikatywność;
– bardzo dobra organizacja pracy;
– samodyscyplina i samodzielność;
– przestrzeganie zasad etyki zawodowej;
– empatia;
Oferujemy:
– zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin (praca od poniedziałku do piątku, 7:35 h/dzień );
– atrakcyjne i konkurencyjne wynagrodzenie;
– nieograniczone możliwości rozwoju;
– pracę w merytorycznym zespole w bardzo dobrze wyposażonym ośrodku.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert na adres mailowy: rekrutacja@tecza.org.pl
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel. 500009865
Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli (oferty bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (70-392), Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a;
2) Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres poczty elektronicznej Administratora (podany w ogłoszeniu).
Skip to content