Category Archives: 2022


Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pożytecznie i integracyjnie – edycja piąta

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od aktywizacji do samorealizacji 2021-2022

Od aktywizacji do samorealizacji 2022-2023

Urząd Miasta Szczecin

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Skip to content